Historyczna podróż w czasie

Przed wymarzonym urlopem w Chorwacji warto zapoznać się z bogatą i niezwykle burzliwą historią kraju. Historyczna podróż w czasie pozwoli lepiej poznać i zrozumieć fascynującą, smutną i pełną tajemnic kulturę Chorwatów, którzy swoją niepodległość wywalczyli stosunkowo niedawno.

Historyczne miasto Trogir

Chorwacja – rys historyczny kraju, ciekawostki

Chorwacja została założona w II stuleciu p.n.e., gdy plemiona iliryjskie, podbite przez Rzymian, założyły na ternie obecnej Dalmacji prowincję Ilirię. Pozostałe tereny dzisiejszego państwa tworzyły wówczas Panonię. Po rozpadzie cesarstwa rzymskiego Chorwacja znalazła się pod panowaniem zachodnich Rzymian. W VI i VII w. miejscowa ludność została podbita przez Słowian. Część plemienia słowiańskiego przyjęła kulturę zachodnioeuropejską, natomiast reszta uległa wpływom Bizancjum. Różnice kulturowe doprowadziły do wykształcenia się dwóch narodów: chorwackiego i serbskiego.

W I poł. IX w. Ljudevit Posavski dokonał zjednoczenia atakowanych przez Franków plemion chorwackich. W 1010 r. Chorwacja zawarła unię z państwem węgierskim, by chronić się przed prawosławnym Bizancjum, zaś w 1409 r. obszar Dalmacji został podbity przez Wenecję. Do momentu zakończenia I wojny światowej Chorwacja znajdowała się pod panowaniem Austro-Węgier. Jedynie Dubrownik od XV aż do początku XIX w. stanowił miasto-republikę.

Historyczne zabytki Chorwacji

W XIX w. pojawił się pomysł zjednoczenia południowych Słowian w jedno państwo. Vuk Stefanović przeprowadził reformę oraz stworzył wspólny język serbsko-chorwacki. W 1918 r. upadły Austro-Węgry, a do życia powołano Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, które w 1929 r. zmieniło nazwę na Jugosławię. W 1934 r. niezadowoleni nacjonaliści chorwaccy dopuścili się w Paryżu udanego zamachu na króla Jugosławii. Skomplikowaną sytuację polityczną wykorzystał w 1941 r. Hitler, który stworzył Niezależne Państwo Chorwackie.

Po II wojnie światowej podjęto kolejną próbę połączenia kilku narodów w jeden organizm państwowy. Stworzono komunistyczną republikę, której przewodził Chorwat Josip Broz Tito. Do Chorwacji, wchodzącej w skład Jugosławii, włączono także część Dalmacji oraz Istrię, należące do Włoch. 25 czerwca 1991 r. Chorwacja ogłosiła swoją niepodległość, co doprowadziło do długiej wojny domowej. Jugosłowiańskie wojska broniły Serbów zamieszkujących na terenie Chorwacji, którzy pragnęli odłączyć od państwa obszar Sławonii oraz Krajiny. W roku 1997 państwo chorwackie zyskało już w całości kontrolę nad swoim obszarem i tak jest do dzisiaj.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz